Požární čidla – užívání kuchyněk

Vážení ubytovaní,

jistě jste zaregistrovali, že v neděli 7.11.2021 na Rooseveltově koleji zasahovali hasiči a kolej byla evakuována. Naštěstí se v tomto případě jednalo o planý poplach. Příčina byla v tom, že požární čidla v kuchyňce, instalovaná v rámci Elektronického protipožárního systému, hlásila kouř. Vzhledem k tomu, že kolej sloužící k hromadnému ubytován představuje zvýšené požární nebezpečí, máme nově zřízeno přímé připojení na hasičský záchranný sbor (HZS), který okamžitě reaguje na hlášení a přijede na místo.

Na základě smlouvy, kterou máme uzavřenou, nám HZS účtuje za planý výjezd částku 2.955,- Kč. Jako budoucím ekonomům Vám musí být jasné, že tato částka nekryje skutečné náklady na takový výjezd. Při dalším opakování hrozí, že by nám mohl HZS začít účtovat skutečné náklady, což by zřejmě byl několikanásobek dosavadní částky, nehledě na možnost dalších sankcí.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o nedbalost a neopatrnost při přípravě jídla v kuchyňce, byly viníkovi naúčtovány náklady výjezdu HZS spolu s administrativními náklady SÚZ ve výši 500,- Kč do konta v ISKAM.

Je proto nutné, aby všichni ubytovaní na koleji důsledně respektovali zákaz kouření, zákaz používání otevřeného ohně a počínali si při přípravě jídla s nejvyšší opatrností, nevzdalovali z kuchyňky, dokud jídlo nedokončí a neubezpečí se, že všechny spotřebiče jsou řádně vypnuté a nehrozí nebezpečí, že by čidla mohla zaregistrovat kouř. Proto je také nutné, aby v kuchyňkách, zejména na ploténkách sporáků nezůstaly zbytky jídla.

Porušení těchto zásad bude SÚZ považovat za hrubé porušení kolejního řádu a Všeobecných ubytovacích podmínek a viníkům bude ukončen pobyt na koleji.

 

V Praze 8. 11. 2021

Ing. Ota Zima, CSc., MBA

  • Autor: Webmaster
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: